1.
Boychaeva nozbuvi. BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI. art [Интернет]. 10 ноябрь 2021 г. [цитируется по 23 май 2022 г.];2(2). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3452