xolboyev, Asliddin_xolboyev. «YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI». Журнал музыки и искусства 2, no. 1 (октябрь 14, 2021). просмотрено август 14, 2022. https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2939.