do’stmuxammedova, G. «MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI.». Журнал музыки и искусства, т. 3, вып. 1, апрель 2022 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5581.