xolboyev, A. «O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI». Журнал музыки и искусства, т. 3, вып. 1, март 2022 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5559.