Raimjonov, S. «MUSIQA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI». Журнал музыки и искусства, т. 3, вып. 1, март 2022 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5463.