Boymirzaeva, O. «TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH». Журнал музыки и искусства, т. 3, вып. 1, март 2022 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5461.