Mamarasulzoda, Z. «AVESTODA MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI». Журнал музыки и искусства, т. 3, вып. 1, январь 2022 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/4923.