Sobirov, O. «NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI». Журнал музыки и искусства, т. 2, вып. 2, ноябрь 2021 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3462.