Boychaeva, nozbuvi. «BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI». Журнал музыки и искусства, т. 2, вып. 2, ноябрь 2021 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3452.