xolboyev, A. «YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI». Журнал музыки и искусства, т. 2, вып. 1, октябрь 2021 г., https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2939.