[1]
G. do’stmuxammedova, «MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI.», art, т. 3, вып. 1, апр. 2022.