[1]
A. xolboyev, «O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI», art, т. 3, вып. 1, мар. 2022.