[1]
S. Raimjonov, «MUSIQA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI», art, т. 3, вып. 1, мар. 2022.