[1]
O. Boymirzaeva, «TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH», art, т. 3, вып. 1, мар. 2022.