[1]
Z. Mamarasulzoda, «AVESTODA MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI», art, т. 3, вып. 1, янв. 2022.