[1]
O. Sobirov, «NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI», art, т. 2, вып. 2, ноя. 2021.