[1]
nozbuvi Boychaeva, «BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI», art, т. 2, вып. 2, ноя. 2021.