[1]
N. Tojiqulov, «O‘ZBEK QO‘SHIQCHILIGIDA DOIRA RITMLARI VA QO‘SHIQ IJROCHILIGINING O‘ZIGA XOS USLUBLARI.», art, т. 2, вып. 1, окт. 2021.