[1]
A. xolboyev, «YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI», art, т. 2, вып. 1, окт. 2021.