[1]
A. Rahimov, «XALQ AMALIY SAN’ATI NAQQOSHLIK MISOLIDA», art, т. 1, вып. 2, май 2021.