do’stmuxammedova, G. (2022) «MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI.», Журнал музыки и искусства, 3(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5581 (просмотрено: 14август2022).