xolboyev, A. (2022) «O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI», Журнал музыки и искусства, 3(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5559 (просмотрено: 7август2022).