Raimjonov, S. (2022) «MUSIQA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI», Журнал музыки и искусства, 3(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5463 (просмотрено: 7август2022).