Boymirzaeva, O. (2022) «TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH», Журнал музыки и искусства, 3(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5461 (просмотрено: 7август2022).