Mamarasulzoda, Z. (2022) «AVESTODA MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI», Журнал музыки и искусства, 3(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/4923 (просмотрено: 14август2022).