Мaxamadov А. (2021) «O‘QUVCHILARNI MUSIQIY IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH», Журнал музыки и искусства, 2(2). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3535 (просмотрено: 23май2022).