Sobirov, O. (2021) «NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI», Журнал музыки и искусства, 2(2). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3462 (просмотрено: 23май2022).