Boychaeva, nozbuvi (2021) «BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI», Журнал музыки и искусства, 2(2). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3452 (просмотрено: 23май2022).