Xolbekov, M. (2021) «Ta’limda samaradorlikni oshirishda mavzuli konsertlarning o’rni», Журнал музыки и искусства, 2(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3158 (просмотрено: 14август2022).