Tojiqulov, N. (2021) «O‘ZBEK QO‘SHIQCHILIGIDA DOIRA RITMLARI VA QO‘SHIQ IJROCHILIGINING O‘ZIGA XOS USLUBLARI.», Журнал музыки и искусства, 2(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2978 (просмотрено: 14август2022).