xolboyev, A. (2021) «YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI», Журнал музыки и искусства, 2(1). доступно на: https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2939 (просмотрено: 14август2022).