xolboyev, Asliddin_xolboyev. 2022. «O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI». Журнал музыки и искусства 3 (1). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5559.