Raimjonov, Sunnat. 2022. «MUSIQA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI». Журнал музыки и искусства 3 (1). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5463.