Abduraximov, Azam. 2022. «MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA MUSIQIY TARBIYANING AHAMIYATI». Журнал музыки и искусства 3 (1). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5451.