Mamarasulzoda, Zulxumor. 2022. «AVESTODA MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI». Журнал музыки и искусства 3 (1). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/4923.