Мaxamadov Аbdumanon. 2021. «O‘QUVCHILARNI MUSIQIY IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER DASTURLARIDAN FOYDALANISH». Журнал музыки и искусства 2 (2). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3535.