Boychaeva, nozbuvi. 2021. «BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI». Журнал музыки и искусства 2 (2). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/3452.