xolboyev, Asliddin_xolboyev. 2021. «YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI». Журнал музыки и искусства 2 (1). https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/2939.