XOLBOYEV, A. O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства, v. 3, n. 1, 31 мар. 2022.