BOYMIRZAEVA, O. TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Журнал музыки и искусства, v. 3, n. 1, 25 мар. 2022.