MAMARASULZODA, Z. AVESTODA MUSIQIY TA’LIM VA TARBIYAGA OID QARASHLARNING AKS ETISHI. Журнал музыки и искусства, v. 3, n. 1, 21 янв. 2022.