SOBIROV, O. NAFAS OLISH ORGANLARINING TUZILISHI VA TOVUSH HOSIL QILISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства, v. 2, n. 2, 12 ноя. 2021.