BOYCHAEVA, NOZBUVI. BARKAMOL AVLODLARNI BURCH VA MA’SULLIK RUHIDA TARBIYALAB - TA’LIM BERISHNING KASBIY AHAMIYATI. Журнал музыки и искусства, v. 2, n. 2, 10 ноя. 2021.