HAYDAROVA, V. XX-ASR O‘ZBEK KOMPOZITORLIK IJODIYOTIDA SIMFONIK MUSIQA. Журнал музыки и искусства, v. 2, n. 1, 18 окт. 2021.