XOLBOYEV, A. YOSH AVLODNI YUKSAK MA’NAVIYATLI SHAXS QILIB TARBIYALASHNING IJTIMOIY – PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI. Журнал музыки и искусства, v. 2, n. 1, 14 окт. 2021.