RAHIMOV, A. XALQ AMALIY SAN’ATI NAQQOSHLIK MISOLIDA. Журнал музыки и искусства, v. 1, n. 2, 26 май 2021.