do’stmuxammedova, G. (2022). MUSIQA DARSLARINI O’TISHDA YANGICHA YONDOSHUVLARNI TASHKIL ETISHNING O’ZIGA XOS YO’LLARI. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5581