xolboyev, A. (2022). O‘QUVCHILARNI YOSHLARIMIZDA MILLIY CHOLG‘U SOZLARIMIZGA NISBATAN QIZIQISH UYG’OTISHNING O‘ZIGA XOS YO‘LLARI. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5559