Raimjonov, S. (2022). MUSIQA DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5463