Boymirzaeva, O. (2022). TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Журнал музыки и искусства, 3(1). извлечено от https://art.jspi.uz/index.php/art/article/view/5461